Verkot

Liikenne- ja viestintäverkot muodostavat infrastruktuurin, jonka avulla palveluja käytetään. Saat tietoa mm. verkkojen kattavuudesta, toiminnasta ja kehittymisestä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tuottaa ja kokoaa tietoja varmistaakseen, että ihmiset, tieto ja tavarat liikkuvat tehokkaasti ja että verkkojen kapasiteetti riittää, kun liikut, kuljetat, käytät palveluja ja pidät yhteyttä muihin.

Palvelut

Moninaiset liikenteen ja viestinnän palvelut ovat keskeisiä niin yrityksille kuin kansalaisillekin. Saat tietoa mm. palvelujen tarjonnasta ja kysynnästä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tuottaa ja kokoaa tietoja huolehtiakseen, että käytössäsi on älykkäät liikkumisen ja viestinnän yhteydet ja palvelut nyt ja tulevaisuudessa.

Turvallisuus

Liikenteeseen sekä viestintään liittyy myös riskejä, jotka voivat olla vaaraksi palvelun käyttäjille. Saat tietoa liikenteen sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen turvallisuudesta. Traficom tuottaa ja kokoaa tietoja huolehtiakseen, että voit asioida verkossa ja liikkua turvallisesti ja Suomi toimii.

Ympäristö

Liikenteen ja viestinnän palveluista ja verkoista aiheutuu useimmiten ympäristövaikutuksia. Saat tietoja näihin liittyvistä kysymyksistä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tuottaa ja kokoaa tietoja varmistaakseen, että voit liikkua sujuvasti ja helposti ympäristöä ja ilmastoa säästäen sekä hoitaa etäyhteyden avulla työn, opiskelun, harrastukset sekä hankkia tietoa ja palveluja.
ympäristö