Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Tämän osion tiedot koostuvat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaosiosta sekä liikenteen eri osa-alueiden tilannekuvista. Tiedot eivät sisällä reaaliaikaista tai hyvin yksityiskohtaista tietoa liikennejärjestelmän eri osista, eikä tarkasteluun ole tämän vuoksi sisällytetty omana osionaan esimerkiksi liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita.

Kävely ja pyöräliikenne osana liikennejärjestelmää

Tilannekuvassa on tarkasteltu kävelyn ja pyöräliikenteen roolia liikennejärjestelmässä. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti vuosittain. Tiedon tuottamisesta vastaa liikenne- ja viestintäviras...

Liikkumisen palvelut keskisuurilla kaupunkiseuduilla

Tilannekuvaan on koottu keskeisiä tietoja keskisuurten kaupunkiseutujen liikkumisen palveluista eli esimerkiksi joukkoliikenteen kysynnästä ja tarjonnasta sekä uusista liikkumispalveluista. Tilanne...

Lyhyiden lauttavälien korvaaminen silloilla

Tilannekuvassa on tarkasteltu lyhyiden lauttavälien korvaamista silloilla. Siihen liittyvää tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tied...

Perusväylänpito ja rataverkko

Tilannekuvassa on tarkasteltu perusväylänpitoa radanpidon osalta. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon...