Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Tämän osion tiedot koostuvat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaosiosta sekä liikenteen eri osa-alueiden tilannekuvista. Tiedot eivät sisällä reaaliaikaista tai hyvin yksityiskohtaista tietoa liikennejärjestelmän eri osista, eikä tarkasteluun ole tämän vuoksi sisällytetty omana osionaan esimerkiksi liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita.

Lentotuntitilastot

Lentotuntitilasto sisältää tilastovuonna suoritetut lentotunnit toiminta- ja ilma-alustyypin mukaan. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto T...

Taksiliikenteen hintaseuranta

Tilastossa tarkastellaan taksiliikenteen hintaindeksin maakunnittain, kuntaryhmittäin ja koko maan tasolla. Tilastoa päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja vies...

Merimiestilasto

Tilasto sisältää suomalaisilla aluksilla palvelleet suomalaiset ja ulkomaiset merimiehet sekä lisäksi ulkomaisilla aluksilla palvelleet suomalaiset merimiehet, jos heistä on saatu tietoa. Tietoja p...

Rekisterissä olevien ilma-alusten tilastot

Tilasto sisältää rekisterissä olevien ilma-alusten vuotuiset lukumäärät ilma-alusryhmittäin. Tilastoa päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.