Tieliikenne

Tieliikennettä koskevat tiedot tullaan keskittämään tälle sivustolle. Vielä toistaiseksi löydät osan niistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin muilta sivustoilta.
Etsi aiheeseen liittyviä sisältöjä

Lisää aiheesta

Lisää aiheesta

Alueellisia tilastoja kartalla

Taksiliikenteen hintaseuranta

Tilastossa tarkastellaan taksiliikenteen hintaindeksin maakunnittain, kuntaryhmittäin ja koko maan tasolla. Tilastoa päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja vies...

Liikenneluvat ja kansainväliset kuljetusluvat

Tilastossa esitetään tietoja liikenneluvista ja liikenneluvan haltijalle myönnettävistä kansainvälisistä kuljetusluvista. Tietoa päivitetään liikennelupien osalta kuukausittain ja kansainvälisten k...

Henkilöliikenteen solmupisteiden matkustajapalveluiden palvelutaso

Tilannekuvassa kuvataan kotimaan suurimpien henkilöliikenteen solmupisteiden matkustajapalveluiden ja matkustajainformaation palvelutason nykytila keväällä 2022 tehdyn arvioinnin perusteella. Tilan...

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Tilannekuvassa on tarkasteltu tasoristeyksien turvallisuutta ja sen parantamista. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat ...