Tieliikenne

Tieliikennettä koskevat tiedot tullaan keskittämään tälle sivustolle. Vielä toistaiseksi löydät osan niistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin muilta sivustoilta.

Tieliikennettä koskevia tilastoja

Alueellisia tilastoja kartalla

Mittareilla seurataan Suomen ja alueiden sisäistä ja välistä sekä kansainvälistä saavutettavuutta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedo...

Tiekuljetusten kuljetusmäärät

Tilannekuvassa tarkastellaan tieliikenteen kuljetusmääriä ja -suoritteita. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Trafi...
Tieliikenteessä kuolleiden määrää tarkastellaan erikseen pääteillä, muilla maanteillä, kaduilla sekä yksityisteillä ja -alueilla. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökoh...

Tavaraliikenne Suomessa

Tilannekuvassa tarkastellaan tavaraliikenteen kuljetusmääriä ja -suoritteita kokonaisuutena sekä kuljetusmuodoittain. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta...