Liikennepalveluiden tilannekuva

Liikennepalvelujen tilannekuva on kooste moninaisten liikennepalvelujen nykytilasta ja kehityksestä.
Etsi aiheeseen liittyviä sisältöjä

Henkilöliikenteen solmupisteiden matkustajapalveluiden palvelutaso

Tilannekuvassa kuvataan kotimaan suurimpien henkilöliikenteen solmupisteiden matkustajapalveluiden ja matkustajainformaation palvelutason nykytila keväällä 2022 tehdyn arvioinnin perusteella. Tilan...

Lentoliikenteen esteettömyys

Lentoliikenteen esteettömyyden tilannekuva kokoaa nykytilakuvausta kotimaan lentoasemien ja lentomatkustamisen esteettömyydestä etenkin toimintarajoitteisten matkustajien avustamisen näkökulmasta. ...

Pitkämatkaisen linja-autoliikenteen esteettömyys

Tilannekuva kokoaa nykytilannekuvausta säännöllisen pitkämatkaisen linja-autoliikenteen esteettömyydestä ja keskeisistä kehittämistarpeista. Paikallisjoukkoliikenteen esteettömyyttä käsitellään eri...

Junaliikenteen esteettömyys

Tilannekuva kokoaa nykytilannekuvausta kauko- ja lähijunaliikennepalveluiden esteettömyydestä ja keskeisistä kehittämistarpeista. Raitiotie- ja metroliikenteen esteettömyyttä käsitellään paikallisl...