Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Liikenne 12 -seurantamittaristo

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaa varten on laadittu seurantamittaristo, johon on koottu liikennejärjestelmän tilannetta kuvaavia keskeisiä mittareita.
Etsi aiheeseen liittyviä sisältöjä

Huonokuntoiset sillat maanteiden päätieverkolla

Mittarilla seurataan huonokuntoisten siltojen kehitystä pääväylä- ja päätieverkolla. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisest...

Joukkoliikenteen matkustajamäärät

Joukkoliikenteen matkustajamääriä tarkastellaan kulkumuodoittain, valtakunnallisesti sekä eri alueiden osalta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuo...

Rautatieliikenteen täsmällisyys kaukojunaliikenteessä

Mittarilla seurataan kaukojunaliikenteen täsmällisyyttä tarkastelemalla osuutta junista, jotka ovat enintään 5 minuuttia myöhässä. Mittarilla seurataan myös radanpidon vaikutusta kaukojunaliikentee...

Maanteiden pääväylien ja muun päätieverkon nopeusrajoitukset

Mittarilla seurataan pääväyläasetuksen kriteerien sekä pitkämatkaisen liikenteen tasaisen matkanopeuden toteutumista pääväylien palvelutasoluokissa I ja II. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia t...