Liikenne 12 -seurantamittaristo

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaa varten on laadittu seurantamittaristo, johon on koottu liikennejärjestelmän tilannetta kuvaavia keskeisiä mittareita.
Etsi aiheeseen liittyviä sisältöjä
Mittareilla seurataan Suomen ja alueiden sisäistä ja välistä sekä kansainvälistä saavutettavuutta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedo...

Rautatieliikenteen onnettomuudet

Rautatieliikenteen turvallisuutta tarkastellaan junaliikenteen törmäysten, suistumisten ja tulipalojen määrän kautta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti ker...
Lentoliikenteen turvallisuutta tarkastellaan onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita koskevien erilaisten lisätietojen perusteella. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään läht...

Merenkulun onnettomuudet

Merenkulun turvallisuuden tilaa tarkastellaan ilmoitettujen onnettomuuksien määrän kautta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuotta...