Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Ilmailun turvallisuuden parantaminen Suomessa

Ilmailun turvallisuuden parantamista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta, Suomen ilmailulle määritetyt strategiset turvallisuustavoitteet, toiminnan periaatteet ja käytännön toiminta ilmailun turvallisuuden parantamiseksi on kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (FASP) ja sen liitteissä Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma ja Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja –mittarit SPT, SPI.

Tutustu ohjelmaan ja sen liitteisiin (Ulkoinen linkki).

Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti edelleen merkittävästi Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan toimenpiteiden painopisteisiin sekä valvonnassa että turvallisuuden edistämisessä. Traficom osallistui aktiivisesti turvallisuustyöhön, mm. EASAn ja ICAOn koordinoimilla yhteistyöfoorumeilla, ja varmisti, että ilmailun toimijoilla oli tiedossa ja saatavilla turvallisuudenhallinnan ja organisaatioiden toiminnan kannalta merkityksellinen ohjemateriaali. Vuoden aikana painopiste alkoi siirtyä sen varmistamiseen, että liikenne saadaan turvallisesti uudelleenkäynnistettyä.

Kansallista riskienhallintatyötä (kts FASP luku 2.6) jatkettiin kaikilla ilmailun osa-alueilla jo vuosia käytössä olleen mallin mukaisesti. Eri ilmailun osa-alueiden toimijoiden kanssa järjestettiin yhteisiä riskipajoja. Vuoden yhtenä erityisenä teemana olivat koronatilanne ja muutoksenhallinta.

Ilmailun kyberturvallisuuteen panostettiin vuonna 2021 vahvasti. Traficom toteutti merkittävimpien ilmailutoimijoiden kyberturvallisuuden hallinnan suorituskyvyn arviointikierroksen hyödyntäen Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämää Kybermittaria. Vuoden lopussa julkaistiin myös kattava ilmailun kyberturvallisuus-sivusto (Ulkoinen linkki).

Tärkeänä osana toimenpiteitä on ollut myös turvallisuuden edistäminen (kts. FASP luku 4.2) eli tarvittavan ohje- ja turvallisuusviestintämateriaalin tarjoaminen viranomaisille ja ilmailun toimijoille. Traficom julkaisi vuoden 2021 aikana laajan  Turvallisuuskulttuuri-sivuston (Ulkoinen linkki), jossa kerrotaan erilaisten kulttuuristen elementtien kuten turvallisuuskulttuurin, raportointikulttuurin ja Just Culturen merkityksestä turvallisen toiminnan mahdollistajana. Traficom julkaisi vuoden aikana 4 turvallisuustiedotetta (Ulkoinen linkki), teemoina mm. talvitoiminta niin kaupallisessa ilmakuljetuksessa kuin yleis- ja harrasteilmailussa.

Vuosittainen Lentoon!-seminaari (Ulkoinen linkki) yleis- ja harrasteilmailijoille saatiin järjestettyä etätilaisuutena yhteistyössä Finavian, Fintraffic ANSin, Ilmatieteen laitoksen, Suomen Ilmailuliiton ja Suomen Moottorilentäjien Liiton kanssa.

Traficom jatkoi myös muiden, maaliskuussa julkaistun Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman 2021-2025 toimenpiteiden toteuttamista, esimerkiksi osallistuen vuoden aikana matalalentoverkoston toteuttamisen edellytysten ja tarpeen arviointiin Suomessa. Lisäksi Traficom osallistui myös Liikenne- ja viestintäministeriön johtamaan Valtakunnalliseen liikenneturvallisuusstrategiatyöhön.

Lisätietoa ilmailun turvallisuudesta kuten linkit Traficomin julkaisemiin turvallisuustiedotteisiin sekä muihin turvallisuustiedon lähteisiin löydät Traficomin ilmailun turvallisuustietoa-sivustolta (Ulkoinen linkki).