Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Ilmailun turvallisuuden parantaminen Suomessa

Ilmailun turvallisuuden parantamista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta, Suomen ilmailulle määritetyt strategiset turvallisuustavoitteet, toiminnan periaatteet ja käytännön toiminta ilmailun turvallisuuden parantamiseksi on kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (FASP) ja sen liitteissä Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma ja Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja –mittarit SPT, SPI.

Tutustu ohjelmaan ja sen liitteisiin (Ulkoinen linkki).

Traficomin toiminta turvallisuuden parantamiseksi vuonna 2022

Vuonna 2022 Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan toimenpiteiden painopisteinä olivat erityisesti Ukrainan sodan aiheuttamien toiminnan muutosten ja uhkien tunnistaminen ja huomiointi valvonnassa sekä turvallisuuden edistämisessä.

Valvonnan ohella Traficom on viime vuosina panostanut vahvasti ilmailun kyberturvallisuuteen mm. tuottamalla ilmailun kyberturvallisuuden strategista tilannekuvaa yhteistyössä merkittävimpien ilmailutoimijoiden kanssa. Lisäksi Traficom on kannustanut toimijoita toteuttamaan kyberturvallisuuden hallinnan suorituskyvyn itsearvioinnin hyödyntäen Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämää Kybermittaria ja julkaissut ja päivittänyt ilmailun kyberturvallisuus-sivustoa (Ulkoinen linkki).
Tämä työ konkretisoitui, kun
kybertoimintaympäristö muuttui Ukrainan tilanteen eskaloiduttua.    

Vuosina 2020-2021 koronapandemian tuomien uhkien hallinta oli ollut keskeisessä osassa. Traficom jatkoi myös v. 2022 tätä työtä, mutta koronaan liittyvien rajoitustoimien hellittäessä kevään aikana toiminta alkoi normalisoitua. Painopiste siirtyi entistä enemmän sen valvomiseen, että palautuminen normaalitoimintaan tapahtui turvallisesti mm. toimivien muutoksen- ja väsymyksenhallinnan keinoin.

Kansallista riskienhallintatyötä (kts FASP luku 2.6) jatkettiin kaikilla ilmailun osa-alueilla jo vuosia käytössä olleen mallin mukaisesti. Eri ilmailun osa-alueiden toimijoiden kanssa järjestettiin yhteisiä riskipajoja. Kansallisen ilmailun riskienhallinnan prosessia ja työkaluja kehitettiin vuoden aikana tehokkaammiksi.

Tärkeänä osana toimenpiteitä oli edelleen myös turvallisuuden edistäminen (kts. FASP luku 4.2) eli tarvittavan ohje- ja turvallisuusviestintämateriaalin tarjoaminen viranomaisille ja ilmailun toimijoille.
Tammikuussa pidettiin kaikille ilmailutoimijoille avoin Turvallisuuskulttuuri SMS-työn osana-webinaari (Ulkoinen linkki)
, jonka tavoitteena oli antaa toimijoille työkaluja ja näkemyksiä hyvän turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Osa-aluekohtaisissa riskipajoissa vuoden aikana keskityttiin turvallisuuskulttuuriteemojen käytännönläheiseen käsittelyyn yhdessä ilmailun toimijoiden kanssa kunkin osa-alueen erityispiirteet huomioiden. Laajalta Turvallisuuskulttuuri-sivustolta (Ulkoinen linkki) löytyy lisää tietoa.

Traficom julkaisi vuoden aikana 5 turvallisuustiedotetta (Ulkoinen linkki), teemoina mm. talvitoiminta niin kaupallisessa ilmakuljetuksessa kuin yleis- ja harrasteilmailussa. Molemmat talvitoimintatiedotteet myös käännettiin englanniksi ja tiedotettiin laajasti myös ulkomaisten toimijoiden käyttöön.

Vuosittainen 
Lentoon!-seminaari (Ulkoinen linkki) yleis- ja harrasteilmailijoille saatiin järjestettyä etätilaisuutena yhteistyössä Fintraffic ANSin(järjestelyistä vastaava viime vuonna), Finavian, Ilmatieteen laitoksen, Suomen Ilmailuliiton ja Suomen Moottorilentäjien Liiton kanssa.

Traficom jatkoi tavalliseen tapaan myös muiden, huhtikuussa julkaistun Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman 2022-2026 (Ulkoinen linkki) toimenpiteiden toteuttamista.

Lisätietoa ilmailun turvallisuudesta kuten linkit Traficomin julkaisemiin turvallisuustiedotteisiin sekä muihin turvallisuustiedon lähteisiin löydät 
Traficomin ilmailun turvallisuustietoa-sivustolta (Ulkoinen linkki).

Päivitetty