Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Go to Search

Transport system analysis and its updating process

The transport system is a system comprised of all forms of passenger and goods transport, the transport networks serving them, communications connections and information, transport services, vehicles and traffic control systems. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

Liikennejärjestelmäanalyysiin kootaan strateginen kokonaiskuva liikennejärjestelmän nykytilasta, kehitystarpeista ja toimintaympäristön kehityksestä. Analyysin tiedot eivät siten sisällä reaaliaikaista tai hyvin yksityiskohtaista tietoa liikennejärjestelmän eri osista. Tällä hetkellä tiedot koostuvat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaosiosta, liikenneverkon strategisesta tilannekuvasta, liikenteen palvelujen tilannekuvasta, liikkumisen ja saavutettavuuden tilannekuvasta sekä liikenneturvallisuuden tilannekuvan ensimmäisistä sisällöistä.

At present, the transport system analysis consists of the performance metrics of the National Transport System Plan (Liikenne12), the strategic situational picture of the transport network and the situational picture of mobility and accessibility. New situational pictures will be added later in 2022, including those on transport system safety, automation in transport and the environmental impacts of transport. Preparations for the publication of an operational environment review will begin in the autumn 22

Tietojen päivittämisestä

Liikenne 12 -seurantamittariston tietoja päivitetään vuosittain syksyllä. Liikenneverkon strategista tilannekuvaa päivitetään kaksi kertaa vuodessa: touko-kesäkuussa ja joulukuussa. Liikennepalveluiden tilannekuvan tietoja päivitetään rullaavasti. Vuoden 2022 syksyllä tilannekuvaan lisätään tietoja uusista liikkumispalveluista ja taksipalveluista. Liikkuminen ja saavutettavuus –tilannekuvaan lisätään osio liikkumisesta syksyllä 2022. Samalla saavutettavuusosiota päivitetään ja täydennetään.

Uusina tilannekuvina liikennejärjestelmäanalyysiin lisätään vuonna 2022 liikennejärjestelmän turvallisuuden, liikenteen automaation ja liikenteen ympäristövaikutusten tilannekuvat. Liikenneturvallisuuden tilannekuvan ensimmäiset tieliikennettä koskevat sisällöt on julkaistu kesäkuun alussa ja tilannekuva täydentyy muilta myöhemmin vuonna 2022. Toimintaympäristökatsauksen valmistelu aloitetaan syksyllä 2022 ja se valmistuu keväällä 2023. Arvioita tulevasta kehityksestä sisältyy myös tilannekuviin.