Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Menu

Scrapped cars

This situational picture provides information on the scrapping age of passenger cards and the numbers of passenger cars, vans, lorries, and buses scrapped in Finland. The situational picture is primarily updated once a year. The information is produced by the Finnish Transport and Communications Agency Traficom. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

Suomen henkilöautokannan keskimääräinen romutusikä on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 asti. Vuosina 2015 ja 2018 romutusikä kääntyi lievästi laskuun, mutta vuodesta 2019 eteenpäin keskimääräinen romutusikä on jatkanut kasvua tasaisesti. Vuonna 2022 henkilöautojen keskimääräinen romutusikä oli 22,2 vuotta.

Vuonna 2021 romutettiin enemmän henkilöautoja kuin koskaan - noin 97 000 henkilöautoa, eli noin 24 000 autoa enemmän kuin edellisvuonna. Edellinen ennätysvuosi oli vuonna 2018. Ennätyksellisiin romutusvuosiin ovat vaikuttaneet Traficomin romutuspalkkiokampanjat. Valtio maksoi romutuspalkkiota hankittavan auton käyttövoimasta riippuen 1000–2000 euroa. Romutuspoistojen määrän kasvun taustalla on myös vuoden 2020 marraskuussa alkanut metallin maailmanmarkkinahintojen nopea kasvu. Vuonna 2022 lopullisesti rekisteristä poistettujen henkilöautojen määrä laski noin 75 000 autoon, joista romutettiin yli 99 %.

Paketti-, kuorma- ja linja-autot

Vuosina 2021 ja 2022 pakettiautojen poistomäärät ovat lisääntyneet aiempiin vuosiin (2018-2020) verrattuna. Rekisteristä poistettiin lopullisesti noin 8 000 pakettiautoa vuonna 2022, joista yli 99 % romutettiin. 

Myös rekisteristä lopullisesti poistettujen kuorma-autojen määrätrendi on ollut nouseva vuosina 2018-2022. Rekisteristä poistettiin lopullisesti 965 kuorma-autoa ja 200 linja-autoa vuonna 2022. Alla oleva kuvaaja esittää tiedon kaikista lopullisesti rekisteristä poistetuista kuorma- ja linja-autoista yhteensä, sillä valtaosa näistä ajoneuvoista poistetaan jollain muulla tavalla kuin romutuksella. Kuorma- ja linja-autojen yleisin poistosyy on tuhoutuneena poisto. Vuonna 2022 kuorma-autoista noin viidesosa ja linja-autoista noin 13 % romutettiin.

Suomen Autokierrätys Oy:n mukaan romutettavista ajoneuvoista huomattava osa kierrätetään osina. Erityisesti kuorma-autoissa on paljon materiaaleja ja kestävät koneet, jotka otetaan uudelleen käyttöön.