Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Go to Search

Punctuality of long-distance passenger rail services

This metric is used to monitor the punctuality of long-distance passenger rail services in Finland based on the proportion of trains that are no more than five minutes late. The metric is also used to monitor the impact of railway maintenance on delays in long-distance passenger rail services. The metric is based on the data of Fintraffic’s Digitraffic service and the Finnish Transport Infrastructure Agency’s reporting system. The information is produced by the Finnish Transport Infrastructure Agency. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Kaukojunaliikenteen täsmällisyys on parantunut viime vuosina. Positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet leuto talvi 2019–2020 ja koronapandemia.

Täsmällisyys kaukojunaliikenteessä kertoo niiden junien prosenttiosuuden, jotka ovat saapuneet määräasemalleen aikataulustaan enintään 5 minuuttia myöhässä. Keskimäärin kaukoliikenteen täsmällisyys on parantunut viime vuosina. Kausivaihtelu on kuitenkin tyypillistä täsmällisyydelle. Haastavat talviolosuhteet heikentävät täsmällisyyttä ja myös kesällä kiivain ratatyökausi ja mahdolliset myrskyt näkyvät jonkin verran täsmällisyydessä. Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko on ollut haastava. Hankalan talven jälkeen täsmällisyys nousi hyvälle tasolle, mutta kesäkuussa oli haasteita etenkin ratatöihin liittyen. 

Vuosina 2020 ja 2021 positiiviseen täsmällisyyskehitykseen vaikutti jonkin verran pandemiatilanteen takia pienentynyt liikennemäärä. Myöhästymiset vähenivät kuitenkin suhteessa selkeästi enemmän kuin mitä liikennemäärä supistui. 

Myös radanpidon vuoksi myöhästyneiden junien laskennallinen osuus on keskimäärin pienentynyt. Vaihtelu on kuitenkin lisääntynyt ja vuoden 2022 ensimmäinen puolisko on ollut haastava. Kesällä 2021 radanpidon osuutta myöhästymisistä nostivat nopeusrajoitukset, jotka osittain johtuivat suistumisista aiheutuneista rajoitteista. Kesällä 2022 haasteet ratatöissä, sekä niiden jälkeen voimaan jääneet rajoitteet, ovat aiheuttaneet myöhästymisiä.