Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Menu

Paved highways in poor condition

The development of the amount of highways that are in poor condition in Finland (in km) is monitored as regards the main road network and the rest of the highway network. These data are part of the performance metrics of Finland’s National Transport System Plan (Liikenne 12) and primarily updated once a year. The information is produced by the Finnish Transport Infrastructure Agency. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Kehitys Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista hidastavaa

Huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä oli pääteillä noin 1315 km vuonna 2022. Vuoden 2023 osalta ennustettiin huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä olevan pääteillä 1450 km ja muilla teillä 6950 km.

Löydät tarkempaa tietoa maanteiden kunnon kehityksestä sivulta täältä