Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Go to Search

Maintenance backlog for arterial railways

This metric is used to monitor the development of the maintenance backlog for arterial railways to support the allocation of basic route maintenance funding in Finland. These data are part of the performance metrics of Finland’s National Transport System Plan (Liikenne 12) and primarily updated once a year. The information is produced by the Finnish Transport Infrastructure Agency. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Vuonna 2022 rautateiden korjausvelkaa pääväylillä oli n. 745 M €. Pääväylien korjausvelka kasvoi eniten päällysrakenteen osalta noin 7 miljoonalla eurolla.

Liikenne 12 -suunnitelma pyrkii valtion väyläverkon korjausvelan lyhentämiseen kustannustehokkaasti kysynnän mukaan priorisoiden elinkeinoelämän ja työssäkäynnin tarpeet. Tästä syystä korjausvelan kehitystä rataverkolla seurataan pääväylien osalta.  

Rataverkon korjausvelasta yli puolet on rautateiden pääverkolla. Rataverkon korjausvelka näkyy rataverkon nopeusrajoituksina ja junaliikenteen täsmällisyyttä heikentävinä vikoina.  

Suurimmat rautateiden korjausvelkaa kerryttävät omaisuuslajit ovat radan päällysrakenne (406 M€) ja asetinlaitteet (195 M€).  

Vuonna 2022 pääväylien korjausvelka kasvoi eniten päällysrakenteen osalta noin 7 miljoonalla eurolla.