Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Menu

Maintenance backlog for arterial railways

This metric is used to monitor the development of the maintenance backlog for arterial railways to support the allocation of basic route maintenance funding in Finland. These data are part of the performance metrics of Finland’s National Transport System Plan (Liikenne 12) and primarily updated once a year. The information is produced by the Finnish Transport Infrastructure Agency. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Kehitys Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista hidastavaa

Vuoden 2023 alussa rautateiden korjausvelkaa pääväylillä oli n. 923 miljoonaa euroa. Korjausvelka on kasvussa kustannustason nousun johdosta.

Liikenne 12 -suunnitelma pyrkii valtion väyläverkon korjausvelan lyhentämiseen kustannustehokkaasti kysynnän mukaan priorisoiden elinkeinoelämän ja työssäkäynnin tarpeet. Tästä syystä korjausvelan kehitystä rataverkolla seurataan pääväylien osalta.

Rataverkon korjausvelasta yli puolet on rautateiden pääverkolla. Rataverkon korjausvelka näkyy rataverkon nopeusrajoituksina ja junaliikenteen täsmällisyyttä heikentävinä vikoina.

Vuoden 2023 alussa rautateiden korjausvelkaa pääväylillä oli n. 923 miljoonaa euroa. Korjausvelka on nopeassa kasvussa kustannustason nousun johdosta.