Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Menu

Disruptive passengers

The situation overview examines cases where passengers have behaved inappropriately or caused a disturbance at an airport or on an aircraft. The information is updated four times a year. The Finnish Transport and Communications Agency Traficom is responsible for producing the information. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

Häiriköivät matkustajat

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO määrittelee häiriköivän matkustajan seuraavasti: matkustaja, joka ei noudata sääntöjä lentoasemalla tai ilma-aluksessa, tai lentoaseman henkilöstön tai ilma-aluksen miehistön antamia käskyjä/ohjeita ja tämän johdosta häiritsee järjestystä lentoasemalla tai ilma-aluksessa. 

Tässä katsauksessa lentoaseman osalta tarkastellaan henkilöitä, jotka ovat saapumassa tai lähtemässä lentoasemalla matkustajana, ei esimerkiksi lentoasemalle matkustajaa saattamaan tulleita tai muuten satunnaisesti lentoasemalla oleskelevia henkilöitä. 

Ilmoitukset häiriköivistä matkustajista Q2/2023

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä raportoitiin yhteensä 63 tapausta, joissa matkustaja oli käyttäynyt häiritsevästi suomalaisella lentoasemalla tai suomalaisessa ilma-aluksessa. Vuosien 2019-2022 keskiarvo vastaavalta ajalta on 35,5 tapausta, joten määrä oli selvästi keskiarvoa korkeampi. mutta samalla tasolla kuin vuonna 2022. Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapauksia oli 116 ja vuosien 2019-2022 keskiarvo oli 77,5. Määrä oli kuitenkin hieman vuotta 2022 pienempi (133).   

Suurin osa ensimmäisen vuosipuoliskon tilanteista tapahtui ilma-aluksessa, lennon reittivaiheen aikana. Reittivaihe oli aiempinakin vuosina tyypillinen vaihe, jolloin häiriköintiä tapahtui. Lennon lähestymis-, lentoonlähtö- ja rullausvaiheessa tapaukset ovat selkeästi harvinaisempia. Mitään tiettyä reittiä ei ollut nähtävissä poikkeuksellisen usein toistuvana, vaan häiriötapauksia tapahtui ympäri reittiverkostojen.

Varsinaisen lennon aikana tapahtuvien tilanteiden jälkeen yleisimmin häiriköintiä tapahtui siinä vaiheessa, kun matkustajien siirtyminen lentokoneeseen oli käynnissä tai käynnistymässä. Nämä tilanteet usein tapahtuivatkin lentoaseman puolella lähtöportilla tai sen läheisyydessä. 

Suomen lentoasemilla käyneistä tilanteista Helsinki-Vantaalla tapahtui ylivoimaisesti suurin osa, koska kyseessä on myös matkustajamääriltään selvästi vilkkain lentoasema. 

Tapahtumatyypit

Lennon aikana tapahtuva häirikkökäyttäytyminen voidaan jakaa kolmeen tyypilliseen ilmenemismuotoon: 

  1. Suurimpana ryhmänä näistä on häiritsevä käytös (verbaalinen häirintä, liiallinen päihtymystila, tupakointi). Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla raportoitiin 76 tämäntyyppistä tapausta. 
  2. Toinen merkittävä tapaustyyppi on henkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättäminen (turvavyön merkkivalon huomioimatta jättäminen, annettujen turvallisuusohjeiden ja käskyjen noudattamatta jättäminen, turvavälineisiin kajoaminen), joita raportoitiin 34 tapausta. 
  3. Vakavimpana ilmenemismuotona on fyysinen väkivalta. Tällaisia tapauksia raportoitiin 6. 

Lentokoneen wc-tiloissa tupakointi on myös riskitekijä lentokoneessa tapahtuvaan tulipaloon, jonka seuraukset voivat olla hyvin vakavat ja voivat pahimmillaan johtaa ilma-aluksen hallinnan menetykseen. Näiden tapausten kehitystä on tarkemmin seurattu Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) (External link) -sivulla. 

Lentoasemilla tyypillinen tilanne liittyi päihtymykseen tai verbaaliseen häirintään. Esimerkiksi vitsailu pommista otetaan aina vakavasti ilmailussa ja tilanne käsitellään joka kerta todellisena uhkana. Seurauksena tällaisista puheista on useimmiten lennolta pääsyn epääminen ja poliisin paikalle kutsuminen (lentoasemalta poisto ja mahdollisesti sakko). 

Matkustajan on hyvä muistaa, että lentoasemalla ja lentokoneessa vain hän itse on vastuussa omasta käyttäytymisestään sekä sen mahdollisista seuraamuksista. Häirikkökäyttäytymistä ei voida, eikä tulla hyväksymään.

Ladattavat liitetiedostot