Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Go to Search

Development of direct public transport funding

This metric is used to monitor the development of direct public transport funding per passenger in Finland. These data are part of the performance metrics of Finland’s National Transport System Plan (Liikenne 12) and primarily updated once a year. The information is produced by the Finnish Transport and Communications Agency Traficom. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Kehitys Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista hidastavaa

Joukkoliikenteen suora rahoitus kasvoi merkittävästi vuonna 2020 valtion ja kuntien tukiessa joukkoliikennetoimijoita koronapandemian aiheuttamien lipputulomenetysten johdosta.

Joukkoliikenteenliikenteen rahoitus on jakautunut suoraan rahoitukseen ja matkakustannusten korvauksiin. Suoralla rahoituksella kasvatetaan joukkoliikenteen tarjontaa ostamalla liikennöintiä. Suora rahoitus koostuu valtion ja kuntien liikennepalvelujen ostoista sekä sopimusliikenteen alijäämien korvauksista. Suoraan rahoitukseen luetaan myös valtion myöntämät koronapandemian aikaiset koronatuet. Lisäksi suoraan rahoitukseen on luettu myös lipputuet, jotka poistuvat käytöstä palvelusopimusasetuksen siirtymäajan myötä. Matkakustannusten korvauksia ovat viranomaisen asiakkaille matkoistaan maksetut lakisääteiset korvaukset ja tuet, esimerkiksi koululaisliput ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten korvaukset. Tähän tarkasteluun valittiin nimenomaan suoran rahoituksen kehitys, koska sillä on suora vaikutus joukkoliikenteen palvelutasoon.  

Vuonna 2020* joukkoliikenteen suora rahoitus oli yhteensä n. 593,5 miljoonaa euroa, joka koostui sekä kuntien että valtion rahoituksesta. Suora rahoitus kasvoi 42 % vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2020 kunnat ostivat liikennepalveluja n. 417 milj. euron edestä (+36 % edellisvuodesta). Valtio osti liikennepalveluja, myönsi valtionavustuksia ja tukea sekä antoi koronatukea yhteensä n. 171 milj. eurolla (+59 % edellisvuodesta). Kuntien ja valtion merkittävillä lisäpanostuksilla on korvattu ja tuettu joukkoliikenteen toimijoiden lipputulojen menetyksiä. Koronatukia on maksettu myös vuonna 2021 joukkoliikenteen toimijoiden haastavan taloustilanteen jatkuessa. 

* Joukkoliikenteen suoran rahoituksen lähtötiedot saadaan Traficomin julkisen liikenteen suoritetilastosta, jonka tiedot päivittyvät viiveellä. Uusin saatavilla oleva valtakunnallisesti kattava tieto julkisen liikenteen suorasta rahoituksesta on vuodelta 2020.

Kuvassa taulukossa joukkoliikenteen suoran rahoituksen määrä kunnissa ja valtiolla.

Joukkoliikenteen suora rahoitus matkustajaa kohden oli pysynyt melko tasaisena vuodesta 2015 lähtien ennen koronapandemian aiheuttamaa mullistusta joukkoliikenteen toimintaympäristössä. Vuonna 2020 joukkoliikenteen suora rahoitus matkustajaa kohden oli n. 1,54 euroa, mikä on lähes euron enemmän kuin vuonna 2019. Koronapandemian aiheuttamien lipputulomenetysten johdosta joukkoliikenteen suoraa rahoitusta on lisätty merkittävästi. Samanaikaisesti joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat romahtaneet. Yhdistelmä on johtanut joukkoliikenteen kustannustehokkuuden heikkenemiseen. 

Suoran rahoituksen osuus kaikesta julkisen liikenteen rahoituksesta oli vuonna 2020 noin puolet. Vuonna 2019 suoran rahoituksen osuus oli vain 35 %. Matkakustannusten korvauksiin kului 590,69 milj. euroa vuonna 2020.